Plasma Requests
Verified? Location Donor Blood Group Phone number Date of positive Hospital Requested On Details
Gurgaon, Haryana Female / 59 Don't Know 2021-05-08 Max hospital 2021-05-11 10:57:49 B0BD7B
Mathura, Uttar Pradesh Male / 36 A+ 2021-05-01 Nayati 2021-05-11 10:56:16 7483C8
Delhi, Delhi Male / 46 O+ 2021-05-10 Mata Roop Rani Maggo & Mahindru hospital pvt ltd , om vihar, uttam nagar 2021-05-11 10:54:38 E243CD
Greater Noida, Uttar Pradesh Female / 24 B+ 2021-05-09 Dr. Chauhan Sanjeevini Hospital 2021-05-11 10:52:28 BE2FA7
Faridabad, Haryana Male / 54 AB+ 2021-05-11 Janak multispecialist hospital kheri road nehar par old Faridabad 2021-05-11 10:43:57 C7E956
Delhi, Delhi Male / 60 A+ 2021-04-29 Navjeevan hospital 2021-05-11 10:32:49 7F9A6E
Delhi, Delhi Female / 51 A+ 2021-05-11 Vikas hospital Pvt Ltd. 1629-H thana road Najafgarh Delhi 110043 2021-05-11 10:11:24 AF966F
Delhi, Delhi Female / 50 A+ 2021-05-11 Max Vasant Kunj 2021-05-11 09:55:52 1C1678
Bhopal, Madhya Pradesh Male / 27 AB+ 2021-05-11 Gayatri hospital anand nagar 2021-05-11 09:51:05 F915F2
Panipat, Haryana Female / 53 O+ 2021-05-08 Admit at Aparna Hospital, Karnal 2021-05-11 09:48:31 3DB48E
Rewari, Haryana Female / 60 AB+ 2021-05-01 Dev Jyoti Hospital near Ambedkar chowk Rewari 2021-05-11 09:48:24 6CFA24
Pune, Maharashtra Male / 37 A+ 2021-05-04 Shatayu municipality hospital, Hinjewadi phase 1, 411057 2021-05-11 09:36:21 E5F27D
Indore, Madhya Pradesh Female / 28 O+ 2021-05-11 True care hospital 2021-05-11 09:32:57 599760
Mathura, Uttar Pradesh Male / 34 A+ 2021-05-10 Nayati Hospital, Mathura 2021-05-11 09:30:28 AA06F9
Bengaluru, Karnataka Male / 40 AB+ 2021-05-05 GVG INVIVO HOSPITAL #647, 5th Main Rd, RBI Layout, JP Nagar 7th Phase, J. P. Nagar, Bengaluru, Karnataka 560078 2021-05-11 09:22:38 A05C4A
Bengaluru, Karnataka Female / 38 AB+ 2021-05-08 Hospital Name & Address: GVG Invivo, JP Nagar, Bangalore 2021-05-11 09:04:33 4C3739
Bengaluru, Karnataka Female / 31 AB- 2021-05-04 BU number-874115 GVG Invivo, JP Nagar, Bangalore 2021-05-11 08:52:24 C87EEC
Greater Noida, Uttar Pradesh Male / 37 O- 2021-05-02 Yatharth Super Speciality Hospital. GREATER NOIDA ADDRESS: SEC - OMEGA - I, GREATER NOIDA - 201309GREATER NOIDA. 2021-05-11 08:33:34 F66BBD
Lucknow, Uttar Pradesh Female / 57 A+ 2021-04-19 KGMU, Lucknow 2021-05-11 08:01:09 CE2CDB
Delhi, Delhi Female / 53 A+ 2021-04-30 Ganpati hospital and trauma center, baghpat road, meerut uttar pradesh 2021-05-11 07:43:56 60216D